Jestem magistrem filologii polskiej i doktorem nauk humanistycznych. Moją pasją jest język polski oraz zagadnienia związane z rozwojem dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jestem także mamą dwójki urwisów, Gabrysi i Jasia. Moja przygoda z tworzeniem kart pracy i sketchnotek rozpoczęła się, gdy starsza córka zaczęła naukę w szkole. Dość szybko okazało się, że proponowane przeze mnie ćwiczenia przypadły jej do gustu i zachęcały do dalszej nauki. Inspiracją są dla mnie moje dzieci i ich proces nauki.

Jestem nauczycielem języka polskiego w klasach 4-7. Prowadzę również zajęcia rozwijające kompetencje językowe i poznawcze u dzieci w szkole podstawowej w klasach 1-4, a także warsztaty w przedszkolach. Zajęcia te są dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji oraz motywacji do dalszego kształcenia się i rozwoju Mamy Literki. Z pasją tworzę również rozmaite pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, dzięki którym dzieci uczą się poprzez zabawę - wierzę, iż jest to najlepszy sposób na przedstawianie i systematyzowanie nowej wiedzy. 

 

Tworzone przeze mnie karty pracy stymulują ośrodek mowy u dzieci. Dzięki ćwiczeniom zawartym w kartach pracy oraz grach i zabawach słownych dzieci poprawiają mowę, wzbogacają zasób słownictwa, poznają zasady poprawnego wypowiadania się i pisania oraz używania określonych słów i zwrotów. Proponowane przeze mnie materiały przyczyniają się do rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także do ogólnego rozwoju poznawczego dziecka i stanowią podstawę pod dalszą edukację. 

 

Karty pracy, dzięki swojej różnorodności, rozwijają i wspomagają ośrodki logicznego i kreatywnego myślenia. Rozwijają również spostrzegawczość, kojarzenie oraz pamięć. Poprawiają także percepcję wzrokową, motorykę małą i koordynację wzrokowo-słuchową oraz kształtują myślenie twórcze, kreatywność i wyobraźnię. Przede wszystkim jednak przyczyniają się do rozwoju kompetencji językowych, podstawowego narzędzia w komunikacji.