"Drzewo do samego nieba" - karty pracy: czym było drzewo?

Karta pracy wspierająca kompetencje językowe i umiejętność łączenia lektury z własnymi przeżyciami. 

Na karcie znalazły się dwa zadania:

  • pierwsze zadanie: opisanie, czym było drzewo dla braci Lichockich
  • durgie zadanie: opisanie własnego miejsca do zabaw i stworzenie rysunku 

Szczegóły produktu

  • Liczba stron: 1
  • Zabezpieczenie: watermark
  • Format: pdf
  • Cel: praca z lekturą