Kalambury - słowa

"Kalambury" to kolejna zabawa dydaktyczna, której celem jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju językowego oraz zdolności komunikacyjnych uczniów. Ponadto kalambury pomagają ćwiczyć kreatywność, umiejętność wypowiadania się pod presją, a także dają znakomitą możliwość przełamywania bariery nieśmiałości. \n \n"Kalambury - słowa" to prostsza wersja zabawy. Zadaniem uczniów jest OPOWIEDZENIE o haśle, które wylosowali. Należy zachęcać ucznia do używania możliwie wielu określeń, które ułatwią odgadnięcie hasła. Dla ułatwienia koło haseł jest ilustracja - głównie z myślą o uczniach zerówki i klas pierwszych.