Słowna piłka

"Słowna piłka" to zabawa dydaktyczna, która znakomicie sprawdza się jako krótka przerwa w zajęciach. Nauczyciel uruchamia muzykę - gdy muzyka gra dzieci przekazują sobie z rąk do rąk piłkę. Nauczyciel zatrzymuje następnie muzykę - dziecko, które trzyma w danym momencie piłkę odpowiada na pytanie. Jeśli odpowie dobrze - nauczyciele ponownie uruchamia muzykę i dzieci podają sobie piłkę. Jeśli dziecko nie udzieli odpowiedzi lub odpowie niepoprawnie - otrzymuje kolejne pytanie lub nie uczestniczy dalej w grze.