Opis postaci - karta pracy

Karta pracy przedstawia schemat wzorcowego opisu postaci - na karcie znalazły się trzy pola do zapisania odpowiednio wstępu, rozwinięcia i zakończenia opisu wraz ze wskazówkami, co powinno się w nich znaleźć. 

Szczegóły produktu

  • Liczba stron: 1
  • Zabezpieczenie: watermark
  • Format: pdf
  • Cel: szkoła pisania

Produkty powiązaneMoże Cię to zainteresować